Velkommen til vores hjemmeside

Næste vandring "Tårnbyvandringen"

12. november. Se beskrivelse under arrangementer - vandringer/ marcher.

FORENINGENS ADRESSE🙂

Motionsforeningen København
v/Karen Lintner
Kessel Alle 7
2791 DragørBESTYRELSEN🙃

Formand     Karen Lintner          
3251 3185      k.b.lintner@stofanet.dk
Kasserer      KirstenWichmann   
3678 0172      wicok@pc.dk
Sekretær    
Næstformand  Arne Jahn                 
2536 2849    
 jahn@private.dk
B
estyrelsesmedlem   Jørgen Runge            
2028 3070
     jrunge.runge@gmail.com
F
oreningens konto er reg. nr.1551 konto 7272065

 

Hvis du vil være medlem kan du henvende dig til Kirsten Wichmann.
det koster 150 kr. for enkelt medlemmer og 200 kr. for familier.
Vi har træningsture mandag og torsdag (se under træning)
Vi har også 3 medlemsarrangementer om året, du kan se det her på siden
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til vores hjemmeside