Velkommen til vores hjemmeside

FORENINGENS ADRESSE🙂

Motionsforeningen København
v/Karen Lintner
Kessel Alle 7
2791 Dragør


BESTYRELSEN🙃

Formand                      Karen Lintner           3251 3185      k.b.lintner@stofanet.dk
Kasserer                       Kirsten Wichmann   3678 0172      wicok@pc.dk
Sekretær                      Ove Wichmann         3678 0172      wicok@pc.dk
Næstformand              Arne Jahn                  2536 2849    
 jahn@private.dk
B
estyrelsesmedlem    Jørgen Runge            2028 3070      jrunge.runge@gmail.com
F
oreningens konto er reg. nr.1551 konto 7272065

 

Hvis du vil være medlem kan du henvende dig til Kirsten Wichmann.
det koster 125 kr. for enkelt medlemmer og 150 kr. for familier.
Vi har træningsture mandag og torsdag (se under træning)
Vi har også 3 medlemsarrangementer om året, du kan se det her på siden

Velkommen til vores hjemmeside